top of page

Over mij, Annemiek, als erkend bemiddelaar

miek foto 2 2023.png

Je kiest voor bemiddeling bij mij?


Dan kiezen jullie ervoor om de touwtjes zelf in handen te houden. Als Erkend Bemiddelaar én professioneel coach/therapeut/trainer zie ik het als mijn taak om jullie gesprekken te ondersteunen in het constructief spreken ook als het moeilijk wordt. Dit met de bedoeling om ondanks jullie conflict, ZELF en SAMEN tot een gedragen oplossing te komen. Dialoog en het aspect 'relatie' in de brede zin van het woord staan dus voorop. Naast alle onderwerpen die aan bod kunnen komen in een bemiddelingstraject (bijv. financiën, fiscaliteit, verdelingen, rol van de ouders, ...) Na praten heb je ook het  Luisteren naar elkaar. .En emoties kunnen beleven en die op tafel kunnen leggen;
Dit is noodzakelijk én waardevol om de 'rouw' die elke 'ingrijpende' verandering teweeg brengt in het leven, vanuit balans te kunnen aangaan. 

 

De neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn belangrijke kenmerken voor mij als bemiddelaar. Ik treed dan ook niet op voor één van de partijen maar streef naar gelijkwaardigheid doorheen het proces voor alle partijen. Jullie behoeften en belangen staan steeds centraal . tijdens deze gesprekken zorg ik graag voor een veilige en vertrouwelijke omgeving, zodat iedereen vrijuit kan spreken en elk het eigen verhaal, visies, meningen en emoties met de andere kan delen.

Aangezien een bemiddeling altijd op vrijwillige basis gebeurt staat het jullie elk afzonderlijk steeds vrij de bemiddeling te beginnen of zelf stop te zetten.  Soms wordt door stopzetting dus geen akkoord gesloten. Wordt er wél een bemiddelingsakkoord bereikt dan maak ik jullie bemiddelingsovereenkomst op. 

 

De optie om dit akkoord te laten homologeren, of het in een vonnis te laten bekrachtigen is steeds een item op de lijst om te bespreken - ik informeer jullie graag hierover verder. 

Annemiek, begeleider Mattenspel - luisteren naar de stem van het kind

Logo Mattenspel begeleider voor op website.jpg

Als ouder kan je nooit scheiden...

Kinderen komen in woelig en soms troebel water terecht tijdens de scheiding van hun ouders. Hoe klein ze ook zijn, bewust of onbewust komen ze in aanraking met loyaliteitsconflicten. En ook al trachten ouders zorgvuldig om te gaan met alle veranderingen, (zoals daar bijv zijn: het heen en weer logeren, grote mensen die vaak bozig lijken, veel minder of helemaal niet meer met elkaar praten, misschien een andere school of nieuwe personen in hun leven,.. ) .het kan allemaal best overweldigend zijn. Hun veilige basis is doorheen geschud.  Ouders kunnen dan mogelijks met een aantal vragen zitten over hoe hun kind(eren) deze overgang ervaren. Het praten met hun kinderen loopt vaak niet zo soepel, getekend door eigen verdriet en onzekerheid.

 

Het Mattenspel is een spel dat gebaseerd is op het visuele brein van kinderen. Het is een combinatie van verschillende methoden, samengebracht en laagdrempelig neergezet voor kinderen vanuit een non-verbale aanpak. Dit vanuit de kennis en ervaring dat spelend en bewegend praten voor kinderen, (-10j) grote ingangen biedt. Maar ook oudere kinderen, hebben veel aan deze methode. Zij zijn in staat om door het leggen van de matten zelf tot inzichten te komen Door gebruik te maken van het spelelement met matten, wegen, symbolen en kaarten wordt er zicht geboden op persoonskenmerken en de positie van het kind binnen de scheiding, gekoppeld aan de leeftijd en de ontwikkelingsfasen. Professionals en ouders krijgen zo meer inzicht hoe het kind de scheiding/strijd ervaart en welke positie het kind zelf inneemt.  

Als Mattenspel begeleider (Ontwikkeld door Marjolein Bruinenberg) speel ik samen met het kind (vanaf 4 jaar) dit Mattenspel. Dit vanuit de basisgedachte dat tijdens het spel de professional en het kind gelijkwaardig zijn. Doordat de Begeleider zelf deelneemt aan het spel, opent dit deuren bij het kind.

Het Mattenspel zet ik oa in bij kinderen en ouders:

  • een scheidingssituatie

  • bij gezinsproblemen of een andere situatie waarbij inzicht in het sociaal netwerk gewenst is

bottom of page