top of page

Over mij, Annemiek, als erkend bemiddelaar

miek foto 2 2023.png

Je kiest voor bemiddeling bij mij?


Dan kiezen jullie ervoor om de touwtjes zelf in handen te houden. Als Erkend Bemiddelaar én professioneel coach/therapeut/trainer zie ik het als mijn taak om jullie te ondersteunen in het constructief spreken ook als het moeilijk wordt en de emoties hoog oplopen. Het kunnen benoemen van wat er onderhuids speelt, is waardevol in het proces van aanvaarding van de veranderde toekomst. Ondanks jullie conflict, is het belangrijk ZELF en SAMEN tot een gedragen oplossing te komen. Dialoog en het aspect 'relatie' in de brede zin van het woord staan dus voorop. Ik maak graag ruimte om jullie te laten verwoorden wat jullie behoeftes zijn in het nu maar ook naar de toekomst. Niet alleen afspraken en regelingen zijn hier deel van: ook engagementen maken deel uit van het werken aan jullie 'andere' toekomst. Alle onderwerpen kunnen aan bod komen in een bemiddelingstraject (bijv. financiën, fiscaliteit, verdelingen, rol van de ouders, emoties, verwachtingen...) Niet alleen (kunnen) praten is belangrijk, ook het bewust Luisteren naar elkaar is een noodzakelijkheid voor onderling begrip. Heftig? Absoluut! 
Deze manier is super waardevol om de 'rouw' die elke 'ingrijpende' verandering teweeg brengt in het leven, vanuit balans te kunnen bekijken, plaatsen, aangaan. 

 

Als coach, NLP en Systemisch, werk ik al jaren met en tussen 'mensen'. Het menselijk zijn en omgaan met menselijkheid is mijn tweede adem. Bij mij kies je om naast alle praktische en materiële afspraken die bij bijv een EOT en/ouderschapsplan horen, ook een stukje je emoties die naar boven komen te laten zien en te benoemen. Onder de veiligheid en vertrouwelijkheid en zonder afbreuk te doen aan het wettelijke kader - overeenkomst, ouderschapsplannen, afspraken, enz... 

Annemiek, begeleider Mattenspel - luisteren naar de stem van het kind

Logo Mattenspel begeleider voor op website.jpg

Als ouder kan je nooit scheiden...

Kinderen komen in woelig en soms troebel water terecht tijdens de scheiding van hun ouders. Hoe klein ze ook zijn, bewust of onbewust komen ze in aanraking met loyaliteitsconflicten. En ook al trachten ouders zorgvuldig om te gaan met alle veranderingen, (bijv: het heen en weer logeren, grote mensen die vaak bozig lijken, veel minder of helemaal niet meer met elkaar praten, misschien een andere school of nieuwe personen in hun leven,.. ) .het kan allemaal best overweldigend zijn. Hun veilige basis is doorheen geschud.  Ouders kunnen dan mogelijks met een aantal vragen zitten over hoe hun kind(eren) deze overgang ervaren. Het praten met hun kinderen loopt vaak niet zo soepel, getekend door eigen verdriet en onzekerheid.

 

Het Mattenspel is een spel dat gebaseerd is op het visuele brein van kinderen. Het is een combinatie van verschillende methoden, samengebracht en laagdrempelig neergezet voor kinderen vanuit een non-verbale aanpak. Dit vanuit de kennis en ervaring dat spelend en bewegend praten voor kinderen, (-10j) grote ingangen biedt. Maar ook oudere kinderen, hebben veel aan deze methode. Zij zijn in staat om door het leggen van de matten zelf tot inzichten te komen Door gebruik te maken van het spelelement met matten, wegen, symbolen en kaarten wordt er zicht geboden op persoonskenmerken en de positie van het kind binnen de scheiding, gekoppeld aan de leeftijd en de ontwikkelingsfasen. Professionals en ouders krijgen zo meer inzicht hoe het kind de scheiding/strijd ervaart en welke positie het kind zelf inneemt.  

Als Mattenspel begeleider (Ontwikkeld door Marjolein Bruinenberg) speel ik samen met het kind (vanaf 4 jaar) dit Mattenspel. Dit vanuit de basisgedachte dat tijdens het spel de professional en het kind gelijkwaardig zijn. Doordat de Begeleider zelf deelneemt aan het spel, opent dit deuren bij het kind.

Het Mattenspel zet ik oa in bij kinderen en ouders:

  • een scheidingssituatie

  • bij gezinsproblemen of een andere situatie waarbij inzicht in het sociaal netwerk gewenst is

bottom of page