top of page
bemiddelen wix.jpg

De bemiddeling is een alternatieve conflictoplossing, die je vrijwillig aangaat. Het is een vertrouwelijk verloop waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige, neutrale derde, de bemiddelaar. Zijn/haar taak bestaat eruit de partijen te helpen ZELF samen tot een door hen aanvaardbare oplossing te komen en dit buiten de gerechtelijke procedure. De bemiddelaar zelf legt dus geen oplossing op tafel, zoals een rechter wel kan doen. De bemiddelaar neemt geen standpunt in en waakt over de belangen van alle partijen.

bottom of page