top of page
Bemiddeling online voorstellen (1).png
Bemiddeling online voorstellen (1).png

Soms heb je iemand nodig die 'er buiten staat'; Die geen oordeel vormt, mee kan denken en vooral luistert naar die dingen die je wilt zeggen maar misschien niet kan verwoorden. Die je doet stilstaan bij wat jij nodig hebt en belangrijk vindt - maar ook laat luisteren naar de ander, Wat die bedoelt. Die ruimte kan creëren om onderweg jullie verdriet te kunnen plaatsen. Jullie emoties kan kaderen en laten zijn met respect voor elkeen. Dus meer dan de zakelijke lijst waar je misschien in eerste instantie aan denkt bij conflict oplossing?  Absoluut. Maar ook die kant komt natuurlijk ruimschoots aan bod. 
Jullie kiezen vrijwillig voor dit traject van bemiddeling (als jullie geloven en vertrouwen dat jullie er samen uit geraken). Jullie - de verschillende partijen - investeren in  kwalitatieve gesprek(ken), niet zomaar een vrijblijvende babbel. Het resultaat is een overeenkomst, afspraken waar jullie je zo goed mogelijk in kunnen vinden. Jullie. En jullie kinderen. Alle betrokkenen aanwezig in het conflict. Ik, als erkend bemiddelaar, zal zelf de oplossingen NIET aanreiken, of jullie in een richting sturen: ik zit bij jullie in de rol van neutrale, onafhankelijk en meerpartijdige professionele persoon. 
Bemiddeling is jullie gekend als een "alternatieve conflictoplossing",  Dwz dat je 'ZELF' en 'SAMEN'  ervoor kiest om (aanvaardbare) oplossingen te zoeken voor je 'conflict/probleem'. Geen rechter die beslist. Wist je dat er niet alleen voor EOT's en ouderschapsplannen, of voor sociale, burgerlijke- en handelszaken, voor bemiddeling kan gekozen worden? Dat je bijvoorbeeld ook kan kiezen om een traject aan te gaan bij/naar het levenseinde. Wensen en behoeftes die in een laatste fase van het leven uitgesproken worden, waar ik als erkend bemiddelaar tracht de verbinding te bewerkstelligen of die wensen alsnog te helpen verwoorden.
Maar ook bij allerlei andere kwesties waar sprake is van conflicten, zoals bijv in scholen, op kantoren, in groepsverband, of misschien wel tussen vrienden.....een bemiddeling bevat zoveel meer dan vaak geweten is. Bel gerust voor meer informatie. 

Bemiddeling is dus zeker iets voor jou als...

 • Als je zelf je toekomst wilt uittekenen met respect voor elkaar(en dus niet door de rechter opgelegd wat te doen)

 • Als communicatie misschien wel een spannende is maar dat je dit wel wilt proberen als ultieme toenadering naar elkaar

 • Als je bereid bent ook te luisteren naar wat de ander zegt en nodig heeft, 

 • Als je graag toekomst gericht nog 'on speaking terms' wilt met elkaar omgaan

 • Als je openstaat voor een 'long-term' visie

 • Als je nood hebt aan een aanpak op jouw maat waar emoties niet worden geschuwd

 • Stap 0: Lees de gratis downloads, stel jouw vragen en bel me voor een kort informatief gesprek.  

 • Stap 1: Intake-stappen en spelregels 
  Jullie geven elk een kort overzicht van jullie conflict. Wat jullie verwachtingen zijn van de bemiddeling. Bij voorkeur doen we deze intake met alle betrokken en life hier op kantoor. Ik overloop adh van dit korte overzicht samen de te nemen stappen en leg uit wat het bemiddelingsprotocol inhoudt. Indien jullie akkoord gaan met de te volgen stappen, mijn manier van aanpakken en de afspraken in het bemiddelingsprotocol: maw als we een match hebben kunnen we in een volgende stap van start gaan. 

 • Stap 2: Ieders informatie over het 'conflict"
  Elke partij vertelt zijn/haar informatie (vanuit eigen visie) over het conflict, ik nodig jullie hierbij uit om met een open 'mind' te luisteren (ook al ga je niet akkoord met wat je hoort). Het uitspreken en benoemen van wat er was en een voorzichtige blik naar de toekomst. Dit overlopen werkt verhelderend voor alle partijen en is een waardevol en belangrijk onderdeel van ieders rouwproces die ontstaat over de veranderde toekomst. Emoties kunnen en mogen hier ook op tafel komen.  Zijn zelfs nodig om zo tot gedragen afspraken te komen. 

 • Stap 3: Onderzoek wat heb jij nodig? En waarom? Elke partij diept uit en probeert zich bewust te worden van het wat en waarom hij/zij bepaalde zaken wilt, verlangt, nodig heeft,...

 • Stap 4:  Mogelijke opties verkennen en onderhandelen-  wat zou haalbaar zijn, en hoe zie jij de toekomst op korte termijn en op langere termijn? En hoe ziet de ander dat? Overeenkomsten, verschillen, alle ins- en outs komen op tafel.

 • Stap 5: Aanloop naar ontwerpakkoord eerste voorstellen van elke partij: jullie wikken, bespreken, stemmen af, zoeken balans,  s ...de afspraken worden concreet en worden getest op haalbare oplossing kortbij en op langere termijn. De basislijnen voor jullie overeenkomst.

 • Stap 6: Ondertekenen van het ontwerpakkoord Wanneer jullie tot een akkoord komen, schrijf ik dit neer in een overeenkomst die alle partijen ondertekenen.  Dit is het bemiddelingsakkoord: het legt de verbintenissen vast die elke partij is aangegaan om een einde te maken aan hun geschil.

 • Stap 7: Rechtbank Ik bezorg, indien van toepassing, de nodige documenten aan de rechtbantk (EOT/ouderschapsplan/homologiatie,...). Een opvolggesprek na 6 maanden voeren we standaard uit. 

bottom of page