top of page
cover voor website kopie 2_edited.jpg

Bemiddeling is een "alternatieve conflictoplossing",  Dwz dat je 'ZELF' en 'SAMEN'  ervoor kiest om (aanvaardbare) oplossingen te zoeken voor je 'conflict/probleem', onder het luisterend en ziend oog van je gekozen, neutrale en onafhankelijke, erkende bemiddelaar. Als bemiddelaar help ik jullie buiten een gerechtelijke procedure om, tot oplossingen te komen waar elke partij zich in kan vinden. Ik ga zelf NIET de oplossingen aandragen (dit kan de rechter bijv. wel) maar waak dus wel over ieders belangen. 

Bemiddeling is dus zeker iets voor jou als...

 • Als je zelf je toekomst wilt uittekenen (en dus niet door de rechter opgelegd wat te doen)

 • Als je wilt communiceren (praten) over wat je nodig hebt 

 • Als je bereid bent te luisteren naar wat de ander nodig heeft

 • Als je graag toekomst gericht nog 'on speaking terms' wilt met elkaar omgaan

 • Als je openstaat voor een 'long-term' visie

 • Als je nood hebt aan een aanpak op jouw maat

 • Stap 1: Intake-stappen en spelregels 
  ik overloop samen met alle betrokkenen de te nemen stappen, krijg een kort overzicht over de inhoud van het conflict en ieders verwachtingen van de bemiddeling, Ik maak een te ondertekenen bemiddelingsprotocol op. Na ondertekening kunnen we van start gaan. 

 • Stap 2: Ieders informatie over het 'conflict"
  Elke partij vertelt zijn/haar informatie (vanuit eigen visie) over het conflict, ik nodig jullie uit om met een open 'mind' te luisteren (ook al ga je niet akkoord met wat je hoort) Dit overlopen werkt vaak louterend en is onderdeel van ieders rouwproces die ontstaat over de veranderde toekomst.

 • Stap 3: Onderzoek wat heb jij nodig? En waarom? Elke partij diept uit en probeert zich bewust te worden van het wat en waarom hij/zij bepaalde zaken wilt, verlangt, nodig heeft,...

 • Stap 4:  Mogelijke opties verkennen en onderhandelen-  wat zou haalbaar zijn, en hoe zie jij de toekomst op korte termijn en op langere termijn? En hoe ziet de ander dat? Overeenkomsten, verschillen, alle ins- en outs komen op tafel.

 • Stap 5: Aanloop naar ontwerpakkoord elke partij wikt en weegt, stemt af, zoekt de balans ...de afspraken worden concreet en worden getest op haalbare oplossing kortbij en op langere termijn. De basislijnen worden uitgetekend.

 • Stap 6: Ondertekenen van het ontwerpakkoord Wanneer jullie tot een akkoord komen, schrijf ik dit neer in een overeenkomst die alle partijen ondertekenen.  Dit is het bemiddelingsakkoord: het legt de verbintenissen vast die elke partij is aangegaan om een einde te maken aan hun geschil.

bottom of page